Social Media

Social Media Marketing

Social Media odgrywa ogromną rolę do znajdowania i dzielenia się informacjami online. To dlatego zawsze powinniśmy integrować naszą stronę z social media.

Creative Maja team pomoże ci zbudować swoją markę w social media, utrzymywać ciągły kontakt z klientem.

Facebook jest ogromną platformą zapewniającą man kontakt z klientem, sprzedażą produktów, dzieleniem się z naszymi klientami informacjami z życia firmy. Należy jednak nie zapominać o ogromnej grupie odbiorców nie posiadającej Facebook są to przeważnie ludzie młodzi używające Instagram, Tik Tok.  

Możemy również pomóc ci budować swoją firmę na YouTube. Tworzymy piękne filmy przedstawiające twoją firmę. Promujące produktu lub wydarzenia. Używamy unikalnych efektów które wbrew opinii są nieosiągane na aplikacjach telefonicznych.